Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dle aktuálních informací MŠMT budou mateřské školy otevřeny pouze pro děti plnící povinnou předškolní docházku od 12.4.2021. Děti nemají povinnost nosit v MŠ roušku. 2 x týdně bude prováděno antigenní testování dětí.

Možnost osobní přítomnosti na vzdělávání platí rovněž pro děti (mladší - neplnící povinnou předškolní docházku), jejichž zákonní zástupci jsou: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, školním klubu,  pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce ČR, zaměstnanci ČSSZ a OSSZ, zaměstnanci Finanční správy ČR. Je nutno doložit potvrzení od zaměstnavatele.

Informace o testování:

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek testy LEPU. Dětem, které se testování neúčastní je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Ve vestibulu mateřské školy obdrží zákonný zástupce či jiná osoba, která dítě do MŠ přivede testovací sadu. Jiná osoba, než zákonný zástupce, musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s asistencí při testování souhlasit. Po provedení testování opustí dítě se zákonným zástupcem prostory školy a po 15 minutách jim bude sdělen výsledek pracovníkem mateřské školy. V případě pozitivního výsledku nesmí dítě do MŠ vstoupit. Po celou dobu odběrového procesu musí mít všichni přítomní správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. Testování se neprovádí u osob, které absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného optaření MZd a zároveň neuplynulo více, než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je nutno prokazatelně doložit (potvrzení lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp., popř podepsat čestné prohlášení o prodělání nemoci COVID-19). Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování podle harmonogramu školy.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dotaz

(Aneta Kolářová, 12. 5. 2014 20:06)

Dobrý den,
o prázdninách se stěhujeme k Jablonci n. Jiz. Ráda bych se zeptala, zda je možné pozdější přijetí do MŠ bez účasti na zápisu.
Mám ještě pár otázek týkajících se vaší MŠ.
1) Zda je ve školce pedagogický personál věkově rozdílný (mladší i starší vzory)
2) Zda chodíte častěji na delší vycházky (jsme sportovní rodina)
3) Zda máte nějaké placené odpolední kroužky pro děti

Předem děkuji za odpověď
Kolářovi

Re: Dotaz

(MŠ Jablonec nad Jizerou, 14. 5. 2014 10:14)

Dobrý den, kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle 481 591 108. Většinu odpovědí na Vaše dotazy najdete ve vzdělávacím plánu naší MŠ. Pro děti je připraveno množství sportovních akcí, výčet kroužků najdete v nadstandardních aktivitách školy.

S pozdravem Vlasta Švandová, MŠ Jablonec nad Jizerou.

Dotaz

(Aneta Kolářová, 12. 5. 2014 20:06)

Dobrý den,
o prázdninách se stěhujeme k Jablonci n. Jiz. Ráda bych se zeptala, zda je možné pozdější přijetí do MŠ bez účasti na zápisu.
Mám ještě pár otázek týkajících se vaší MŠ.
1) Zda je ve školce pedagogický personál věkově rozdílný (mladší i starší vzory)
2) Zda chodíte častěji na delší vycházky (jsme sportovní rodina)
3) Zda máte nějaké placené odpolední kroužky pro děti

Předem děkuji za odpověď
Kolářovi

Re: diskuse

(Lucie, 17. 3. 2013 17:13)

Aloha. Právě koluje mezi lidma nová forma přivýdělku, vhodná pro lidi, co jsou doma. Sama si takto vydělávám už od ledna a penízky přibývají. Nad poměry si díky tomu sice nežiju, ale dokud můžu, tak si tu chvilku na sebrání volných zlaťáků najdu. Kdyžtak mrkněte na www.CervenaCerna.cz

odpověď

(A. Klouda, 15. 10. 2009 23:29)

Dobrý den a děkuji že někdo písne jak a co je lepší. S tímto by to určitě šlo jen je třeba aby se ke mě fotky dostali co nejdřívé pak už není problém

Fotografie

(D. Militká, 15. 10. 2009 19:57)

Pane Klouda, prosím Vás, bylo by možné vkládat fotografie dětí z jednotlivých akcí MŠ aktuálněji, nejlépe po jednotlivé akci, než-li s ročním zpožděním, jako jste 8.10.2009 vkládal fota např. z Běhu o rohlíček 2008, Žlutooranžový den 2008, Velikonoce 2008, .....?????????????????? Děkuji.